คู่มือการเข้าใช้งานระบบ ลงทะเบียน Online (E - register)คลิกที่ link หลัก(1) หรือ link สำรอง(2) เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน Onlineกรอก username(1) และ password(2) โดยใช้รหัสนักศึกษา แล้วคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ(3)


ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและลงชื่อให้ครบทั้ง 2 ส่วนนำเมาส์ไปคลิกที่เมนู File(1) จากนั้นเลือกที่ menu Print(2) หรือกดที่แป้นคีย์บอร์ดที่ปุ่ม Ctrl+P (กดพร้อมกัน)ทำการเลือกที่ชื่อปริ้นเตอร์ที่เราได้ทำการติดตั้ง(1) จากนั้นสั่งปริ้น(2) (ในตัวอย่างเป็น EPSON ME 530 Series)

จากนั้นนำใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาภายในระยะเวลาที่กำหนด